Rialc
Rao 22.2a

            Francesc Borgonyó


    1      Pux ab virtuts lo mon vos magnifica
    2      per la virtut que·l Fill vos ha donat,
    3      ab grans virtuts, senyora magnifica,
    4      en les virtuts del cel vos altifica
    5      ab gran virtut per vostra puritat.
    6      Nostres virtuts tan flaques y ab pobrea,
    7      huy de virtut vullau les esforçar
    8      ab les virtuts de vos, senyora dea,
    9      que tals virtuts la nostra gran flaquea
    10     ab gran virtut poran prest reparar.
    11     Feu, dons, virtuts nos fassen companyia
    12     que ab virtut visquam la nit y · l dia.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 582.

2 vos nella stampa (València 1502)] om. ed.

 

Incipitario di Francesc Borgonyó
Indice degli autori

Rialc