Rialc
Rao 135.2

            Tomàs Périz de Fozes


    1      [T]rop me desplay can vey falir
    2      senyor gran ni mermar s’onor,
    3      e tot son pretz e sa valor
    4      laxar per son voler seguir
    5      e s’oblidar sen e sciensa
    6      e ses razo moure gran tensa,
    7      per gran erguyll, ab senyor natural:
    8      be·l valgra mais no fos natz per son mal.

    9      Tot aysi, segon mon albir,
    10     li pren com al fol jugador
    11     que non ha de perdre pahor
    12     e, can ve puys al departir,
    13     amena·l le jocs en perdensa,
    14     car no vol aver abstinensa;
    15     donchs cel qui sech voler descominal
    16     pert ço del sieu e son amich coral.

    17     De ben alt pot hom bax venir
    18     e de ben gran, per sa folor,
    19     tornar en nien, pus temor
    20     ni dubte non ha de perir,
    21     per ergull e desconoxensa,
    22     per la qual donech Dieus sentensa
    23     dels angels mals, que del gaug eternal
    24     venguessen jos al foch perpetual.

    25     Qui bos cosseyls no·l platz ausir
    26     e ço qu’el ditz te per mylor
    27     que nuyl bon conseyl de doctor,
    28     no·s pes que puscan be fenir
    29     sey fait, ans en gran defalensa
    30     vindran totz temps e ’n descasensa;
    31     savis es donchs qui pren cosseyll lial,
    32     laxan lo sieu, pus ve que tan no val.

    33     E qui sa volontat complir
    34     li platz totz temps, menan folor,
    35     e no vol per sa gran ricor
    36     honrar cel cuy deu hobezir,
    37     com pot aver nuyla cresensa
    38     de trobar merçe ni girensa
    39     pus que valer cuja tan per engual
    40     com le senyors, denegan so feudal?

    41     Mas cels qui fal e penedir
    42     se·n vol tost e conoix l’error
    43     es ha merçe ve del senyor,
    44     trobar la deu e cosseguir,
    45     car valens senyors gran sufrensa
    46     deu aver e gran conoixensa,
    47     car tuyt n’avem exemple cominal
    48     de perdonar pel Payr’espirital.

    49     Reys d’Arago, l’auta semensa
    50     reyals don vos etz e d’Entensa
    51     merçe totz temps ab cor franch e lial
    52     ach, no guardan nuyl fayt descominal.

    53     Na Resplandens, Amors vos vensa:
    54     faitz me, si us play, dolça parvensa,
    55     car si merce del vostre serf lial
    56     no us pren, dese pecatz faitz criminal.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Thomás Périz de Fozes, trovador aragonés en lengua provenzal», Archivo de filología aragonesa, 3, 1950, pp. 9-18.

 

Incipitario di Tomàs Périz de Fozes
Indice degli autori

Rialc