Rialc
Rao 98.2

            Pere Martines


    1      Per dar bon past a les penses divines,
    2      e desigar exerçitar la vida,
    3      los trobados devotament convida
    4      de la Merçe lo poch fra Pere Martines;
    5      en un sols vers complit, de menys errades,
    6      hoc e, ab do, als qui diran exorta,
    7      d’un cenyil d’or que te la Dona Morta,
    8      lo qual veuran en les devall jornades.

    9      La qüestio en que hauran d’escriure
    10     es d’aquels bens fets en peccat mortal;
    11     la karitat, lum espiritual,
    12     per son advent, si bastara fer viure
    13     los bens passats offerts ab novell pacte
    14     al bon Jesus, qui·ls veu qui morts estaven
    15     d’alt meritat; si·ls fora, per son acte,
    16     lo grat vengut sells qui poch meritaven.

    17     Dins quinze jorns, los qui ’n oçi penaven
    18     miren molt be lo theologal contracte;
    19     e als sobtils, qui honor esperaven,
    20     la Sala Gran los dara tal caracte.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989, p. 208.

Cfr. le risposte di Francesc Ferrer (61.2) e Mestre Rocafort (151.1).

 

Incipitario di Pere Martines
Indice degli autori

Rialc