Rialc
Rao 50.3

            Rodrigo Dķeē


    1      Si be, yo crech, la veritat sentiu,
    2      mon bon amich, del cas que demanau,
    3      la mia ma a la vostra rescriu
    4      lo sentiment que de ma pensa trau.
    5      Cascu dels dos amants vol ser amat
    6      complidament de l’altre seu volgut
    7      e·l gran recel de ser y decebut
    8      los fa causar lo desdenyos combat.

    9      A vos confes e us dich lo que yo viu,
    10     no ha molt temps, portant d’Amor lo jou.
    11     La passio, que fa que l’hom no riu,
    12     no cal ser gran l’endici que la mou;
    13     e confiant del bon comport d’Amor,
    14     sep le veig hom en altra part vexar,
    15     car un tal fet tantost fa declarar
    16     quant de voler habita dins lo cor.

    17     Dubtar no us cal si·l Terenci legiu:
    18     menys de glosar, a la letra veureu
    19     solucio al dubte qu’escriviu,
    20     si be notau lo que d’ell compendreu.
    21     Les yres, dix, e axi u declara,
    22     dels namorats es integracio
    23     del be d’Amor, e la perfectio
    24     la voluntat axi la senyala.

    25     Vos, molt discret e honest capella,
    26     del que us he dit, segons m’entencio,
    27     sumar podeu esta conclusio,
    28     que zel d’Amor es qui la brega fa.

 

 

 

Ed. Amadeu Pagčs, Les obres d’Auzias March, 2 voll., Barcelona, I.E.C., 1912-14, vol. II, p. 324; cfr. anche l’ed. Robert Archer: Ausiąs March, Obra completa, 2 voll., Barcelona, Barcanova, 1997, vol. I, p. 663, dove perņ ai vv. 21 e 24 declara e senyala vanno corretti, secondo il sistema grafico dell’editore, in declarą e senyalą.

Altra resposta a Bernat Fenollar (60.17) e Ausiąs March (94.88).

Incipitario di Rodrigo Dieē
Indice degli autori

Rialc