Rialc
Rao 164.1

            Jordi de Sant Jordi


    1      Axi com son sus l’espera los signes
    2      per instruhir los scientals estrolechs,
    3      son en midons totes virtuts insignes
    4      que divissar pusquen alguns teolechs,
    5      les quals hi mes Dieu, qui n’a fayt retaules
    6      per que cascu, miran sa bella talla,
    7      veja d’onor cap, pes, mans ez spatlles,
    8      e que, pensan en leys, ha mes no falla.

    9      Axi com dech a Moyses les taules
    10     Dieu per guardar de ffallir lo seu pobles,
    11     nos ha trames, sens monsongues ne faules,
    12     per nostre be desay lo sieus cors nobles,
    13     be que l’es tals que tot lo mon abarca
    14     le renoms sieus, tant es valenz e casta;
    15     per qu’eu l’apell archiu de prets e barca
    16     e fruyt, de ley del qual nag no tasta.

    17     Si com salvech Noe la ins en l’arca
    18     tot ço que y mes en lo temps del dilluvi,
    19     salva midons ley e çells de ssa marca,
    20     ab son engeny, del vergoyable fluvi,
    21     qui pel mon cor on trop negat per fama;
    22     car leys es tals que no consen la taca
    23     del perlamen ne de fayts ne de fama,
    24     per qu’eu lo preu d’onor son pretz stancha.

    25     Si com deffes Dieus lo fruyt de la rama,
    26     que non manges lo primer payre nostre,
    27     deffin midons als qui per sieus reclama
    28     qu’en fayts ni ’n dits alguns viltats no·s mostre,
    29     ne teme ges de perdre la persona,
    30     per far s’onor en montanya ne plassa;
    31     e s’en aycests ella s’amistat dona,
    32     ez als volpels ab vergonya manassa.

    33     Per qu’eu aysi com çells qui s’abandona
    34     lansan se en mar, vasen perda la fusta,
    35     e preya Dieu que·ll desliura de l’hona,
    36     me ren a ley hon gran valor s’ajusta,
    37     sopleyant la que·m retraga dels vicis
    38     qui·m poden far perdre l’onor del segle,
    39     qu’eu en tal punt en vey mos artificis,
    40     qu’en perill visch, si per ley no m’aregle.

    41     Reyna d’onor, tots homens tench per nicis,
    42     qui us vol d’amor sopplear ne requerre,
    43     car hom no·s pot trobar en vos indicis
    44     per que dejats causa semblan sufferre.

 

 

 

Ed. Aniello Fratta, Rialc 2000.

Ms.: P. || 5 fayt retaules] fayretaules. — 10 lo seu] lo se. — 21 pel] per. — 32 als] al; vegonya] vegonyals. — 37 dels] del.

Torna all’edizione di riferimento.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc