Rialc
Rao 103.71

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Ges, de consell, en mi no tinc l’abrich,
    2      mos honcles cars, mas faray lo que pugua
    3      en consellar vos, qu’etz mils tans may rich,
    4      en concell, qu’ieu, mas pus que us platz que dugua
    5      carrech tan gran sus mi, ab mon flach senyn
    6      vos diray er que farets, ses desdenyn:
    7      servits a Dieu ez homs sants purs he bells,
    8      ez a lleys qu’es de nos guits he cabdells.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 117.

Risposta a Guillem de Masdovelles (cfr. 101.10).

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc