Rialc
Rao 178.2

            Montserrat Torres


    1      Disponem nos a fer be
    2      pus que la Coresma ve.

    3      Temps dispost de penedir
    4      e dels peccats tots delir
    5      e nostre Senyor servir,
    6      pregants que·ns hage merce.

    7      Confessem nostres peccats
    8      e les grans iniquitats,
    9      e si u fem serem lunyats
    10     dinfern, que·ls damnats soste.

    11     Pensem sovint que morrem:
    12     quant, com, hon, cert no u sabem,
    13     e per res no u oblidem:
    14     tal pensar es un gran fre.

    15     Als proismes de bon cor
    16     perdonem tota rancor,
    17     e perdonara·l Senyor
    18     a nos: tal es nostra fe.

    19     Laxem dançes e cançons,
    20     dejunem quoranta jorns,
    21     trebayllem guardar perdons,
    22     no qual demanar per que.

 

 

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 104.

17 perdonara·l S.] perdonar al S.

 

Incipitario di Montserrat Torres
Indice degli autori

Rialc