Rialc
Rao 0.92

            Poesie anonime


    1      No·m se si s’es mon servell
    2      trespostat d’alla hon era,
    3      que no veig negun prevera
    4      que no·m sembla Fajadell.
    5      No per grat que haja d’ell,
    6      ne menys de sa vil manera,
    7      ans vos dich que·m merevell
    8      com lo vol tant Na Bruguera.
    9      La panadera!

    10     Ffortuna l’a fet muntar
    11     en aver tal companyia,
    12     e, si conaxens’avia,
    13     se·n deguera estimar.
    14     E diu que la vol dexar,
    15     hi parlant l’a ga gaquida,
    16     e fa u que fora servida
    17     sa vil carn d’una tripera.
    18     La panadera!

    19     Homenas e de vil farga,
    20     bort, fill no sab hom de qui,
    21     empatxe·s de borzagui:
    22     mal hi diu la falda larga.
    23     Com va, lo cami embarga,
    24     ffatig n’age lo carrer.
    25     Com un mascarat farrer
    26     no li romp la cervellera?
    27     La panadera!

    28     Tot areu la claresia
    29     m’a comptat los seus mals actes,
    30     que no fa sino contractes
    31     de pura tacanyaria.
    32     Aço qui u comportaria?
    33     Sert vos dich que poques gents.
    34     E ’ncara se fa engüents
    35     per fer mes que no poguera.
    36     La panadera!

    37     Ja stant infant petit
    38     feya vida reprovada,
    39     e per un saig fou punit,
    40     dant li carçre a la privada;
    41     tal fressa li n’ha restada
    42     que de luny sent hom pudor,
    43     mas fa u sa mala suor,
    44     qui put mes que guinardera.
    45     La panadera!

    46     Ja passen fora de mida
    47     las mantides qu’ell sa forga,
    48     pensant que ’b sa copagorga
    49     defenç sa dampnada vida;
    50     si sa lengua fos partida,
    51     cessaria lo mantir.
    52     Crech sos vicis fan venir
    53     subcidis d’ultra manera.
    54     La panadera!

    55     De temps en temps meresquera
    56     tal flota de bastonades
    57     q’un asclau li hagues dades,
    58     com rabe en la carrera.
    59     Apres dix que caygut era,
    60     pero duu lo braç faxat.
    61     No crech qu’un aze sforçat
    62     tal somada no duguera.
    63     La panadera!

    64     Lo malvat insindiari!
    65     Detestables curadors
    66     no basten de sas arros
    67     dar compliment d’inventari.
    68     Papa, bisbe ni vicari
    69     no basten a castigar,
    70     si no·l fas desgraduar:
    71     ja la cort seglar l’aspera.
    72     La panadera!

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989, p. 317.

Cfr. 0.75, 0.93.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc