Rialc
Rao 0.88

            Poesie anonime


    1      N’archipreste, si Deus bona ventura
    2      vos do, si us plats, donats m’un desclaratge
    3      d’una rayso qui·m sembla fort escura:
    4      car tots em fylls d’Adaz e d’un linatge,
    5      en ayçel temps qu’eron frayres cosis,
    6      co s’avengron departir lo pays,
    7      que uns fossen princeps, altres sotmis,
    8      ne quo·s triet lo vila del paratge?

    9      Enquer vos prech que·m dayts, e us dets cura,
    10     d’una stela con dona guionatge
    11     a cent mil naus de nuyt en la foscura,
    12     que xascuna vol far divers viatge,
    13     ne la terra co·s fondet en abis,
    14     ne quon tremet, e diats me si vis
    15     d’un ix tans flums qui jamays non a fis,
    16     ne con la mar no monta pel ribatge.

    17     Dyats del sol si saubets sa plombura,
    18     ne l’arch del cel per qual significatle
    19     se mostra grog, rog, dejus sa verdura,
    20     ne lo lampech con es del tro missatge,
    21     ne Jesucrist, en ço qu’El fo Masis,
    22     quom fo no par, aytantes obres fis,
    23     ne quan ha be d’infern a paradis,
    24     ne Anticrist si deu far lonch estage.

    25     Eu am dona ab bel cors, clar e lis
    26     e, quan me veu, fa m’un dolç, plasent ris,
    27     mas oltrejar no·m vol que m’obesis:
    28     a[r] dyats me si fas fol demoratge.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983, p. 247. Domanda a un arciprete, identificato da alcuni con il Capellà de Bolquera (cfr. 20.3).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc