Rialc
Rao 20.3

            Capellà de Bolquera


    1      Lo fills Nohe les terres per mesura
    2      partin, aprop Namroth n’ach seyoratge
    3      ans que altr’om prengues comensadura
    4      e, seyoran forsan, creguon l’usatge:
    5      l’un fou sotmis e l’altre majorius.
    6      Cham fo vilas, qui fou lenguabossis,
    7      Sem fou dit clerchs, qui Nohe nuu cubris,
    8      Japhet, gentil, qui·l blasmet del folatge.

    9      Al fayt de mar Deus da governadura,
    10     no la stela, mas a un encabatge:
    11     no·s mou d’un loch, mas en sa miradura
    12     los marines cossiron lur retratge.
    13     L’aygua pren ven e la terra tremis,
    14     le mars fa·n fons de quuy manon los rius,
    15     los rius fan flums qui van al loch maris:
    16     tant da con pren lo fayt del marinatge.

    17     Son torn del sol es del mon. L’arch figura
    18     aygua, foch, sanch de divers pariatge.
    19     Lo lampech nax del tro per sa natura:
    20     primer s’espan qu’om no n’hou lo tronatge.
    21     Deus fo no par perque par no agues.
    22     De cel infern, ve serchar lo pays.
    23     No say lo temps d’Antecrist quant er vis,
    24     Babilonia vos retra l’enfantatge.

    25     A la bela a cuy estas aclis
    26     siats humils, avinens, entremis,
    27     franchs e cortes ab plasentier servis,
    28     car tart o prim vos en retra lo guatge.

 

 

 

Ed. Lola Badia, Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll, Barcelona, Quaderns Crema, 1983.

Secondo alcuni, l’autore risponde all’anonimo di 0.88.

 

Incipitario del Capellà de Bolquera
Indice degli autori

Rialc