Rialc
Rao 0.19b

            Poesie anonime


    1      Auyats, senyors, qui credets Deu lo payre,
    2      auyats, si us plau, de Jhesu lo salvayre;
    3      per nos pres mort, e no so preset gayre,
    4      sus en la crotz, on lo preyget lo layre,
    5      e ’ll ach merce, axi com o dec fayre.
    6      Ay bels filhs cars,
    7      cum m’es lo jorn doloros e amars!

    8      Cant au Jhesus las dolos de sa mayre,
    9      clamet Johuan, axi com o pot fayre:
    10     «Cosin Johuan, a vos coman ma mayre,
    11     que li siats fyl, e ela a vos mayre;
    12     em Paradis abduy ayats repayre».
    13     Ay bels filhs cars,
    14     cum m’es lo jorn doloros e amars!

    15     Aras dublen les dolos a Maria,
    16     e diu ploran que sofrir no u poria,
    17     que·l gladi vey, que Simeon deia,
    18     que de dolor lo cor me·n partiria;
    19     car be no say [que·m fassa ni] que·m dia.
    20     Ay bels filhs cars,
    21     cum m’es lo jorn doloros e amars!

    22     Cascuna·s pens, si un sol fyl avia,
    23     si auria dol, si penjar lo veya;
    24     donchs io, lassa, que·l fyl de Deu noyria,
    25     si·n dey plorar uymays, la nit e·l dia.
    26     Ben a dur cor, qui no·m fa companya.
    27     Ay bels filhs cars,
    28     cum m’es lo jorn doloros e amars!

    29     Mayre, dix Deus, no us doneç meraveyla
    30     s’ieu vuyl morir ni sofrir tan gran pena,
    31     que·l mal qu’eu hay a vos gran gay amena:
    32     de Paradis sotç dona e regina.
    33     Ay bels filhs cars,
    34     cum m’es lo jorn doloros e amars!

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 146.

Strofi aggiunte di A (I, IX, V, VII, VIII dell’edizione). Vedi la nota a 0.19. Per le sigle dei mss., che differiscono da quelle di Massó i Torrents, si veda l’edizione. || 22 Cascuna·s] Cascunas.

 

Incipitario degli anonimi 
Indice degli autori

Rialc