Rialc
Rao 0.19

            Poesie anonime


    1      Aujhat, baros, que passat per la via,
    2      si es dolor tan gran com es la mia,
    3      del mieu car filh, mon conort e ma vida,
    4      que·y vey morir a mort tan descausida.
    5      Mort, car no·m prens? Volenteyra moria!
    6      Ay bels filhs cars,
    7      cum m’es lo jorn doloros e amars!

    8      Huy bel mayti m’apellav’om Maria;
    9      ar m’es camjats lo mieus noms en marida,
    10     car mariment auray, may cascun dia,
    11     del mieu filh car, que Dieus donat m’avia;
    12     la un lo bat, e l’autre vey que·l lia.
    13     Ay bels filhs cars,
    14     cum m’es lo jorn doloros e amars!

    15     Tots temps seray dolenta, esmarida,
    16     car aquel gaug, que eu aver solia,
    17     tot m’es tornat en sospir e en ira;
    18     gran dolor n’ay, mayor m’en tanheria.
    19     Regarda·m fyl, que·l cor meu partoria.
    20     Ay bels filhs cars,
    21     cum m’es lo jorn doloros e amars!

    22     Molt me pesa lo greu mal que·l vey trayre.
    23     Ay que·s fara la sua lassa mayre,
    24     car vey morir cel que es filh e payre!
    25     De tot lo mon es apellat salvayre.
    26     Lo cor mi part, car no m’en pusc estrayre.
    27     Ay bels filhs cars,
    28     cum m’es lo jorn doloros e amars!

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 142.

Nucleo originario del componimento (strofi II, III, IV, V dell’ed.). Strofi aggiunte in 0.19a e 0.19b (item unico in Rao: 0.19).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc