Incipitario del Síndic
del Comú dels Peixcadors

 

 

 

 

 

Dexant tots los caps de vostra resposta    (172.1)

Digau, mossen Jaume Gaçull, mol afable    (172.2)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc