Incipitario di Jordi Centelles

 

 

 

 

 

 

 

Arbre beneyt, per al gran cell scala    (39.1)

Canta lo cel ab novell’armonia    (39.2)

Confit inmortal en capça molt pura    (39.3)

De fe, d’amor, la mes encesa flama    (39.4)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc