Rialc
Rao 39.2

            Jordi Centelles


    1      Canta lo cel ab novell’armonia
    2      gloria, laus, santa beneyta plaga,
    3      porta per hon la sacra gerarchia
    4      mira l’amor de Jhesus, nostra guia,
    5      d’on nax lo riu qui tants de mals apaga.
    6      Ave, costat, salve, santa peçina,
    7      bany que gorex de tot lo mon la culpa,
    8      fflum eternal hi font tota divina,
    9      de tot peccat segura medicina:
    10     qui·t veu plorant de tot vici·s desculpa.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 119.

 

Incipitario di Jordi Centelles
Indice degli autori

Rialc