Rialc
Rao 94.2

            Ausiąs March


    1      Ab molta rao me desenamore
    2      car tot lo del mon trob desagradable;
    3      la mia edat no veig delitable
    4      e ja lo meu cor a Deu l’empenyore.
    5      Mas yo·m maravell del jove affable,
    6      Moreno Joan, que tinga fort torre
    7      al combat d’Amor que dins l’ome corre.
    8      De vos me digau si cast o amable.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiąs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinąs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagčs CXXIV. — Domanda a Joan Moreno (cfr. 115.7).

 

Incipitario di Ausiąs March
Indice degli autori

Rialc