Rialc
Rao 94.31

            Ausiàs March


    1      Entre·ls ulls y les orelles
    2      yo·m trob un contrast molt gran,
    3      e d’aquell jutgessa us fan,
    4      parlant de vos maravelles.
    5      Dien los ulls que val mes
    6      de vos lo veure que l’oir;
    7      elles no y volen consentir,
    8      dient que lo contrari es.

    9      Vos qui de totes valeu mes,
    10     axi de fora com de dins,
    11     d’aquests dos senys mirau les fins
    12     e no l’esguart que propi·ls es.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CXXV. — Domanda a Tecla Borja (cfr. 23.1).

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc