Rialc
Rao 23.1

            Tecla Borja


    1      Hoydes vostres rahons belles,
    2      bon mossen March, a qui·m coman,
    3      responch vos breu al que dit han,
    4      segons juhi que faç d’aquelles.

    5      Molt poch estim lo que ’n mi es;
    6      mas puix forçat es lo meu dir,
    7      al qui dira: «Mes val que·m mir»,
    8      yo li comdamne lo proces.

    9      Pero si parle lo reves,
    10     de veritat mudant camins,
    11     a vos remet los meus juhins,
    12     qui sou de tots lo mes entes.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Risposta a Ausiàs March (cfr. 94.31).

 

Incipitario di Tecla Borja
Indice degli autori

Rialc