Rialc
Rao 78.2

            Guārdia


    1      Per dos estrems tinch l’espirit destret,
    2      selant amor hi cobrint malvolensa,
    3      volent cascuns d’aquests tenir sacret
    4      perque del ver no s’aya conaxensa;
    5      deman vos, donchs, ab qual sostench mes pena:
    6      ab l’enamich o ’b la senyora mia,
    7      car preticar ab tots e cascun dia
    8      e nagu d’ells aso no vull comprena.

 

 

 

Ed. Francesc Gķmez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Canįoners catalans medievals, Fundaciķ La Caixa - Seminari de Filologia i Informātica, Universitat Autōnoma de Barcelona.

Domanda a Pere Antoni (cfr. 6.2).

Ms.: N. || Alla fine della poesia: Lo seruidor mal / guardonat / Guardia.

 

Incipitario di Guārdia
Indice degli autori

Rialc