Rialc
Rao 6.2

            Pere Antoni


    1      Dels dos combats, me sembla pus estret
    2      es lo d’amor, havent lunyar crehença
    3      al be de vos del mal ten indiscret,
    4      e, mes cobrint, major es la dolença;
    5      de l’altre penç, si la lengua·s refrena,
    6      james en vos no pendra senyoria,
    7      e si cobriu lo grat que us homilia,
    8      carragos feix portau sobre l’asquena.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Ms.: N. || Risposta a Guàrdia (cfr. 78.2). — Alla fine della poesia si legge Del mes de tot / paçionat · P · / · A ·.

 

Incipitario di Pere Antoni
Indice degli autori

Rialc