Rialc
Rao 6.1a

            Pere Antoni


    1      Lo meu senyor, be veig que res no costa
    2      comunicar ab vos, qui enteneu
    3      millor de mi que·l sol, quant ve la posta,
    4      no es ten alt com axir lo veeu.
    5      Be persebeu
    6      tot lo que dich;
    7      per que molt rich
    8      vos me fareu,
    9      car jo som sert no·m teniu amagada
    10     la vostr’amor, abans m’es declarada.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Risposta a Joan de Masdovelles (cfr. 102.1a).

Ms.: N.

 

Incipitario di Pere Antoni
Indice degli autori

Rialc