Rialc
Rao 102.1a

            Joan de Masdovelles


    1      Pera, germa, hindigna de resposta
    2      ffer no vullau la cobla que sabeu,
    3      no contrestant que ’n ben dir no s’acosta
    4      lo que millor de mi be conaxeu
    5      y compraneu;
    6      d’on vos suplich,
    7      mon bon amich,
    8      que us racordeu
    9      del gran cochnom de qu’es enpaliada
    10     y de l’amor que us port ten anticada.

 

 

 

Ed. Francesc Gˇmez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Canšoners catalans medievals, Fundaciˇ La Caixa - Seminari de Filologia i InformÓtica, Universitat Aut˛noma de Barcelona.

Cobla rivolta a Pere Antoni (cfr. 6.1a).

Ms. N.

 

Incipitario di Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc