Rialc
Rao 48.1

            Llorenç Diamant


    1      Lo tan alt grau, pura Verge Maria,
    2      mare d’Aquell del Qual vos sou factura,
    3      com pora dir lengua ni scriptura
    4      lo que·s pertany a vostra senyoria?
    5      Com vull pençar lahors que s’i merexen,
    6      vinch a portar mon seny en tal eclipsi,
    7      que ço que penç esser l’Apocalipsi,
    8      es l’abece que los infants conexen.

    9      Angels del cel james acabarien
    10     dir lahors tals com vos pertany, senyora.
    11     Angels del cel, meten bona penyora,
    12     lo que·s merex de vos dir, no porien.
    13     Angels del cel vos colen per regina,
    14     emperadriu, mare verge pus sancta.
    15     Angels del cel vos conexen mes, tanta,
    16     que no·s pertany a l’honor cerafina.

    17     L’Omnipotent, senyor Deu de l’altisme,
    18     ans res creas, vos elegi per mare.
    19     L’Omnipotent, vos filla, y Ell pare,
    20     sola us tria pura, sens null soffisme.
    21     L’Omnipotent, sense negun exemple,
    22     de vos feu l’Hom, ver Deu, en un supposit.
    23     L’Omnipotent, sense negun deposit,
    24     del seu car Fill volgue vos fosseu temple.

    25     Qui, sino vos deu ser la mes honrada,
    26     Verge homil, entre·ls sancts flor e lir?
    27     Qui, sino vos, del peccat preservada
    28     apres del Fill, qual Deu volch elegir?
    29     Qui, sino vos, sobre les dones pura,
    30     neta, sens crim, vexell sanctifficat?
    31     Qui, sino vos, pari sobre natura,
    32     lo Fill de Deu, segon en Trinitat?

    33     Singular sou, digna Mare de Deu,
    34     pus altament sobre·ls cels exalçada.
    35     Singular sou, noblament collocada
    36     apres Jhesus, qui vol ço que voleu.
    37     Singular sou, de gracia tan plena
    38     que·ls penidents, de mort vos restaurau.
    39     Singular sou, dels cels tenint la clau,
    40     mirall de sancts, de virtuts font e mena.

    41     Flor de les flors, deman vos per estrena
    42     que m’accepteu per vostre servidor.
    43     E vostre Fill, qui es larch donador,
    44     que·m do·l gipo, e fendre·l per esquena
    45     si·m vendra stret, que tinch grossa carena.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 301.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Llorenç Diamant
Indice degli autori

Rialc