Rialc
Rao 190.1

            Joan Verdanxa el Menor


    1      Port de virtuts, no perillosa plaja,
    2      on, sens temor, los peccadors s’ormejen.
    3      A vos, descriu lo gran Apocalipsi,
    4      cobri lo sol tenint als peus la luna.
    5      Tant ha pujat d’omil la vostra planta,
    6      que, transpassant dels cels totes les portes,
    7      filla del Fill ensemps sou mare, y verge
    8      portant al mon lo Redemptor de colpes.

    9      Quant me record de vos canta l’Esgleia
    10     sola sens par hi sola sens exemple,
    11     ab gran espant yo gos pendre la ploma;
    12     si vull parlar, hoig titubar ma lengua.
    13     Del gran David vos sou torre guarnida,
    14     y de Moyses foguejant gavarrera.
    15     De Sathanas partis lo cap en peçes.
    16     De parahis reparau les cadires.

    17     Pus altament concebes en la pensa
    18     lo Verb etern, que dins lo verge ventre.
    19     Vos començas de virginitat norma,
    20     car, de primer, neguns la conexien.
    21     Tan moderat portas lo vostre virve,
    22     que·ls continents, de vos prenien regla
    23     de sos desigs, mirant la vostra cara;
    24     als no temptats apagaveu les flames.

    25     Quant vostre Fill, penjant entre dos ladres,
    26     morint, mata la mort qui·ns destrohia,
    27     tota la fe perderen los apostols;
    28     vos assistis, comparent per nosaltres.
    29     A vos, de mort la gran dolor cobria.
    30     Com no moris per dol, fon gran miracle.
    31     Martir algu a vos no s’acompara,
    32     puix de tal grau, vos attengues la cima.

    33     En loch tan alt vos ha deifficada
    34     lo qui us cria y vos paris donzella,
    35     que governau del cel lo gran imperi,
    36     y tots los bens per vos sol s’aconsiguen.
    37     Dels justs sou goig, de les vergens carvoncle,
    38     dels peccadors lo paves qui·ns deffensa,
    39     dels turmentats remey qui·ls aconsola,
    40     y dels perduts castell on se reparen.

    41     Estela gran, la vera tremuntana
    42     que per la mar d’aquest mon trist nos guia.
    43     Guiau me vos, ab lum de vostr’antorxa,
    44     perque perills del malvat no·m trebuquen.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 306.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Joan Verdanxa el Menor
Indice degli autori

Rialc