Rialc
Rao 186.4

            Pere Lluís Valta


    1      Un castell sce ab nou torres gentils:
    2      ffort es e ferm, son nom ho significa,
    3      equivocant en tant que be triplica
    4      significats de coses molt subtils;
    5      les torres set primeres com se venen
    6      principi fan de un nom de ciutat;
    7      les dos restants han tal significat
    8      que los hoynts per «venir» les entenen.

    9      A vos, en qui virtuts posada prenen,
    10     gentil Johan, suplich yo, congoxat,
    11     que promptament, pus be sou stilat,
    12     me vullau dir les torres que contenen.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Domanda (rubrica: Cobla adevinetiva) rivolta a Joan de Masdovelles (cfr. 102.3).

Ms.: N.

 

Incipitario di Pere Lluís Valta
Indice degli autori

Rialc