Rialc
Rao 102.3

            Joan de Masdovelles


    1      Ffamos, gentil, imitant bons estils,
    2      es lo castell, segons raho m’esplica,
    3      d’on yo leu juy que no cosa mes rica
    4      veren jueus, cristians ni gentils,
    5      per qu’es degut per los qui be antenen
    6      sia bendit e no poch venarat.
    7      «Constan» vol dir lo nom principiat
    8      e «ça» la fi, la qual franchs anomenen.

    9      Be virtuos, da qui doctes aprenen,
    10     per lo que us vull, lo qu’e fantesiat
    11     vos denunciu, perque ramediat
    12     sia lo mal que portau, que molts tenen.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Risposta a Pere Lluís Valta (cfr. 186.4).

Ms.: N. || 7 Constan] Costan.

 

Incipitario di Joan de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc