Rialc
Rao 186.1

            Pere Lluís Valta


    1      Ara recort lo qui no recordava,
    2      mon bon amich, pel vostro recordar,
    3      qui ’n lo recort no·m çeça exhortar
    4      estigua molt e mes que no estava,
    5      car satisfa a tot mon recordar,
    6      tant que recort james a tant basta
    7      ne mes recort sera ni·m recorda
    8      que tal recort ma fes tant recordar.

    9      Agut, subtil, limat en recordar,
    10     prech recordeu ma cobla, si be sta,
    11     per satisfer tant quant be satisfa
    12     lo qui ’n recort sab l’altre recordar.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Risposta a Mossèn Miralles (cfr. 111.3).

Ms.: N.

 

Incipitario di Pere Lluís Valta
Indice degli autori

Rialc