Rialc
Rao 111.3

            Mossèn Miralles


    1      Quant yo be pens lo que james pensava,
    2      pensant lo cars, no puch massa pensar
    3      en tal penser pogues tant aturar,
    4      pus aturat mes de qui m’aturava
    5      ffuy ssatisfet de tot aquell pensar,
    6      pensant no menys de qui·l pensar causa;
    7      e, no pensant, tal penser m’atura,
    8      que sens pensar mi plau tostemps pensar.

    9      Digne d’onor, crech yo sens molt pensar
    10     vos me direu lo qui pensar me fa,
    11     e·l pensament, e qui primer pensa,
    12     e sens pensar per que mi plau pensar.

 

 

 

Ed. Francesc Gómez, Rialc 2000. In corso di stampa in microfiches per Els Cançoners catalans medievals, Fundació La Caixa - Seminari de Filologia i Informàtica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Domanda rivolta a Pere Lluís Valta (cfr. 186.1).

Ms.: N.

 

Incipitario di Mossèn Miralles
Indice degli autori

Rialc