Rialc
Rao 175.8

            Lleonard de Sors


    1      Enamorats qui teniu prim sentit,
    2      dieu, si us plau, podeu metre m’en via
    3      d’aquest meu cor qui m’es poc ha fugit?
    4      Car io no·l trop, tant no·l deman tot dia. 
    5      E donchs digau si Deu vos prest l’aymia
    6      car io us se dir qu’ell s’es de mi ’bsentat
    7      huy ha vint iorns, exin io de ciutat.
    8      Qui el me retes, bones trobes n’auria.

    9      Bons trobadors, qui·m dira lloch hon sia
    10     aquest meu cor ab tota veritat,
    11     yo li dare un anell smeltat
    12     e sere seu, pus aia sa paria.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 119. — Rev. Rialc.

Vedi la risposta di Jaume Safont (157.1).

Ms.: P.

 

Incipitario di Lleonard de Sors
Indice degli autori

Rialc