Rialc
Rao 157.1

            Jaume Safont


    1      En Leonard, si be mon spirit
    2      ha sentit gros, tost pens devinaria
    3      on es lo cor qui axi us ha fallit
    4      e us fa buscar en cas’e fora via.
    5      A Pedralbes, on tant mesqui·s desvia,
    6      lo trobareu, que·l te apresonat:
    7      Na Bruguera dira la veritat,
    8      qui y sab mes c’om ne fembra qui ’l mon sia.

    9      Mon paradis, mon be, ma bell’aymia,
    10     lo cor e·l cors e tot quant Deus m’a dat
    11     coman a vos, e l’anell smeltat
    12     sera vostre, si En Sos lo m’envia.

 

 

 

Trascrizione diplomatica di Mariano Baselga y Ramírez, El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Gasca, 1896, p. 120.

Risposta a Lleonard de Sors (cfr. 175.8).

 

Incipitario di Jaume Safont
Indice degli autori

Rialc