Rialc
Rao 161.2

            Joan de Sant Climent


    1      Sancta dels sants, pus sou vengud’al segle,
    2      ab junctas mans vos coman la meua arma,
    3      e que·m guardeu d’aquella mala secta
    4      dels peccadors, qui son ferits de verga.
    5      Sancta, vos sou de Jhesus vera cambra,
    6      pali d’or fi qui defensau los orphens.
    7      Siau me scut en lo que yo tant dubte
    8      de caure bax en l’infernal sepulcre.

    9      Verge sens par, d’omilitat sepulcre,
    10     font de virtuts, sou estada ’n lo segle
    11     nostre repar; en aço yo no dubte.
    12     Per vos sera salvada la meua arma,
    13     sola sens vos, mare de tots los orphens
    14     Vos confoneu de Mahomet la secta,
    15     flor virginal de totes virtuts cambra.
    16     Lo gran Sathan haveu ferit ab verga.

    17     Vos infantas la medecinal verga
    18     qui desliurats nos ha del mal sepulcre.
    19     Jhesus beneyt no l’infantas en cambra,
    20     mes pobrellet s’es mostrat en lo segle,
    21     ni ha tengut de richs-homens la secta.
    22     Al temple sant lo portas, que no dubte
    23     axi·l portas com porten tots los orphens.
    24     Simeon dix vos travessara l’arma.

    25     No us ha pogut fer nafrar la vostr’arma
    26     lo vil Satan ab la seu cruel vergua,
    27     d’aquell peccat original, que·ls orphens
    28     fels cristians son guardats del sepulcre
    29     de l’infern brau. E qui dira «yo hu dubte»,
    30     de paradis no veura may la cambra.
    31     Aquests seran semblants dels qui la secta
    32     de Mahomet han tengut en lo segle.

    33     En aquell punt que vos partis del segle,
    34     alt en lo cel monta lo cors e l’arma.
    35     Vos haveu fet rompre la mala secta,
    36     e vostre Fill los ferra tots ab verga.
    37     Vostres devots possehiran la cambra
    38     celestial, pus han emparat orphens.
    39     Vers penidents, vos dich que res no dubte,
    40     que no cauran dins l’orrible sepulcre.

    41     Jutges valents qui manteniu la cambra
    42     del Gay Saber, tramet vers novell d’orphens,
    43     si tal fareu, verga secta no dubte,
    44     ni axi poch arma, segle, sepulcre.

    45     Senyor Visrey, com sereu en la cambra
    46     teniu record en deffensar los orphens.
    47     Si tal fareu, en aço gens no dubte,
    48     sereu deffes de caur’al mal sepulcre.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 302.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9)

 

Incipitario di Joan de Sant Climent
Indice degli autori

Rialc