Rialc
Rao 139.9

            Gilabert de Próixita


    1      Dona del mon no·s pens que per amors
    2      l’amas un jorn ne li fes cortesia;
    3      e si·l[s] dich res que·l[s] semble gracios,
    4      ne·ls fauch semblant que·m play lur companyia,
    5      clam los merce que·s vullen cossirar
    6      que ço que·l[s] dich fau ab tal covinença
    7      que per midons les autres vulh amar,
    8      per ço que·l tany c’om li guart reverença.

    9      Dona no say de qui ten privat fos
    10     per gran beutatz que s’hagues ne valia,
    11     que si cuydas, qu’yeu ne fos amoros
    12     que no·m lunyas de fet de sa paria;
    13     qu’yeu am tal res de qui·m dey fort presar
    14     sol cant de lieys haus haver sovinença,
    15     e per ayço li vulh per sieu gardar
    16     lo cor e·l cors e ma gran benvolença.

    17     Eras diran qu’yeu dich falsa raysos,
    18     car si d’amor algune·m requeria,
    19     li poray dir: «Don’, aycelha sots vos
    20     per qui tals dits en mes xanços desia».
    21     Mas per ayço que no pux’anganar
    22     dona que prech, vulh dir ma [e]ntendença:
    23     que si no sab qu’a nou anys que l’am clar,
    24     qu’en mos fals ditz no vulha dar cresença.

    25     No·m blasmen ges li malvat envegos,
    26     d’ayço qu’ay dit, car no u dich perque sia
    27     jausen d’amors, ans ne viu cossiros,
    28     car midons vey que·m refusa tot dia;
    29     no u dich per ço que·m deyon tant honrar
    30     qu’en dret d’amor alguna·m fes valença;
    31     pero no u crec, ni Deus me·n leix trobar,
    32     car per midons los faria falhença.

    33     Dona ses par, si lausors no us say dar,
    34     perdo us deman ab humil reverença;
    35     pero, midons, a vos no cal lausar,
    36     que·ls vostres faytz son de lausors simença.

    37     A dona[s] proz!, no·m vulhatz asirar
    38     com laus midons sus totes d’excelhença,
    39     car, per ma fe, no me·n devetz blasmar,
    40     puys Dieu la volch formar ses deffalhença.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc