Rialc
Rao 139.7

            Gilabert de Próixita


    1      D’eres anant no say que puxa dir
    2      que ’b vos, midons, ma valha ni m’ajut,
    3      ne ja d’uymay no us ne cal descobrir
    4      plus que mon cor, car tot l’avetz saubut,
    5      e conexetz que us am ses maestria
    6      e qu’en vos es mon veray pensamen.
    7      E donchs, si us am e no·m val res que us dia,
    8      que us diray plus, dompna, de mon turmen?

    9      E, puys no·m val sopleyar humilment,
    10     ne trop merce ab vos, si la y deman,
    11     ne·m val servir de cor enteyramen,
    12     ne·m val amar aysi com fis aman,
    13     que feray yeu, dompna, que ben fayt sia,
    14     ne que dire que us semble gracios,
    15     ne com viuray en vida d’alagria,
    16     pus que ’xi·m falh ab vos dreyt e raysos ?

    17     Eres, midons, per vos suy doloros
    18     e per vos tinch mon cor en [grieu] smay,
    19     e vos me faytz mantes vetz enguxos;
    20     qu’ieu volgr’esser plesen, cortes e gay,
    21     e per vos son pausatz en tal feunia
    22     com plus vos am e plus me·n te doler.
    23     Mala viu anch vostre beutatz jolia,
    24     que ’naysi[·m] met en crusel desplaser.

    25     E si Amor ha pausat mon voler
    26     en plus rich loch que no degre pensar,
    27     ges per aço no devetz far parer
    28     que us sia greu, si·m vol Amor honrar;
    29     que si mon cor vos guarde senyoria,
    30     despuys que us vi, per asaut qui·m ences,
    31     yeu folhegey; dompna, per tal folia
    32     no·m degretz vos asirar, si us plagues.

    33     Las!, si mon cor per amor s’es empes
    34     plus que no deu, com tant desir ne vuelh,
    35     dompna, jamay ten car no·s compra res
    36     com yeu ay fayt mon amoros arguelh;
    37     que me n’oblit [d]e ço que be·m faria,
    38     ez argulhos me·n vau dreyt a la mort,
    39     car vos m’alceyts, a cuy mils tenyaria
    40     d’aver merce, pus que no us tinch nulh tort.

    41     Dona ses par, l’amorosa paria
    42     qu’es dins mon cor m’a mes en desconort;
    43     mas lo gran fayt, dompna, pus qu’enpres sia,
    44     no·s deu lexar si donchs no u tolh la mort.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc