Rialc
Rao 139.4

            Gilabert de Próixita


    1      Amor aysi m’a fayt sentir
    2      ab faç plasen son franch perer,
    3      qu’eras m’a tant sobrat poder
    4      que ges no·m say d’amar partir
    5      aysi·m cove amant languir
    6      per ço com no·m val sopleyar
    7      ab liey[s], qui es dona ses par.

    8      Amor, si·m volguessets aucir
    9      e que no·m fessets tant doler,
    10     ffer m’iets sobiran plaser,
    11     car morria tot mon cossir;
    12     qu’eres viven pas greu martir,
    13     cant merce no pusch atrobar
    14     ab lieys, qui es dona ses par.

    15     Amor, axi m destreny desir
    16     qu’yeu n’ay perdut sen e sauber,
    17     e si vos no·m volets valer
    18     ma vide·m val menys que morir.
    19     Be·m fayts, Amor, languen finir,
    20     si muyr axi per ben amar
    21     ab lieys, qui es dona ses par.

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc