Rialc
Rao 139.18

            Gilabert de Próixita


    1      Pus qu’en turmen hay mis tostemps ma vida,
    2      en gran tristor me covendra finir,
    3      car perdut hay joven, pretz e servir
    4      ab dona tal qu’es de merces falhida;
    5      que puys la vi li suy stat serven
    6      humils e franchs, per ço que li plasia,
    7      ez en la fi, que·m degra far jausen,
    8      say que li platz que·m luny de sa paria.

    9      D’on yeu maldich d’amor la companyia,
    10     e maldich mi, qu’ay vulgut tant seguir
    11     mon cor qu’aman m’a duyt quays a morir
    12     per vos, midons, qu’amar ges no devia.
    13     Car puys qu’amor vos dona mon voler
    14     m’avetz desert e mis en panetença.
    15     Las!, be pux dir qu’en amoros sper
    16     ay perdut mi e ma gran benvolença.

    17     Certes, midons, no us fiu may defalhença,
    18     ne·m doni dreyt que·m deguessetz aulcir
    19     ne maltractar fent ma soven languir,
    20     sauben que ’n vos havia ma cresença.
    21     E si be us vetz per tot lo mon lausar
    22     de gran beutat, de sen e de linatge,
    23     ges per ayço no·m degretz meyspresar,
    24     car home suy per haver bon coratge.

    25     Mala fiu anch conort de mon dampnatge,
    26     pensan que ’b vos posques tant conquerir,
    27     que si us amas volen vos cartenir,
    28     que vos plagues, dona, mon vessalhatge.
    29     Per ço, midons, eras vey que us desplay,
    30     d’on roman trist e no say on m’attenda;
    31     e fora us mils que us plagues, e jamay
    32     hagues haüt de vos null’autr’esmenda.

    33     La cruseltat granda qu’en vos contenda
    34     ha fayt vas me vostre cor descobrir
    35     per demostrar, per semblan e per dir,
    36     que·m volets mal e no us play que us atenda.
    37     Meu es lo dan e vostre n’es lo tort;
    38     pero, midons, vos n’avetz paucha cura;
    39     mas s’a Deu platz que·m deliura de mort,
    40     assayare de pausar ma rencura.

    41     Dona ses par, si no m’haguessetz mort
    42     no·m pogretz far plus mals ne plus tristura;
    43     pero d’aytan en mon cor m’aconort,
    44     que ’b mal que·m fetz fau belha creatura.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc