Rialc
Rao 139.16

            Gilabert de Próixita


    1      Mals perladors vulh per tostemps maldir
    2      de cor e cors, de sen e de sauber,
    3      e vulh star de trestot mon poder
    4      en tot lor dan tractar e cossentir;
    5      on, si xascus los fes ten gran valença
    6      com yeu los fauch, ans que lonch temps vingues
    7      haurion vists detz traydors lausengers
    8      molt xastiatz demandan penetença.

    9      Trop fa peccat celh qui vol sostenir,
    10     en son hostal gent de ten vil mester
    11     que ’b lor enginy fan del be mal perer
    12     e tot lo mon sauben far devesir.
    13     C’om los ligas, cells de ten aul samença,
    14     e qu’en un foch trestots hom los meses;
    15     la lenya fos los amants galiers,
    16     e tots ensemps sofrisson panetença!

    17     Be·m maravelh com no·s volen ardir
    18     los fis aymants, e ’n guerra mantener
    19     contra tal gen que meten lur sauber
    20     en dur a menys l’amoros captenir.
    21     Cert, de mi us dich que metray ma sciença
    22     en contra lor tro que·ls haja malmes;
    23     e desafiu d’erenan mals parlers,
    24     qu’elhs m’auciuran o·ls dare panetença.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc