Rialc
Rao 139.13

            Gilabert de Próixita


    1      Fort me desplay cant no vey
    2      lieys de qui suy franch serven;
    3      car si u fets, enaysi gen
    4      no m’auciuron li desire,
    5      on er mantes vets sospire,
    6      que·m preson cant mi sove
    7      que ’naysi·m cove languire
    8      per lieys, on no trop merce.

    9      E quant vas autre no crey,
    10     ne y puesch haver mon talen,
    11     si·l plagues ab fas jausen
    12     me degre per sieu retenire.
    13     Cert, d’uymay no say que dire:
    14     cant plus fort s’amor me te,
    15     semblant fa [la] vuelh trasire,
    16     tan fort me lonya de se.

    17     De çay on suy la suppley
    18     que no·s mostre malvolen
    19     vas me, qui·l suy leyalmen
    20     hom fis e franch per soffrire;
    21     que, si·s vol, me pot aucire.
    22     Mas ges d’ella no·m partre,
    23     ans si·l vulh de cor servire
    24     ses que may no·m faça be.

    25     Saubets per que li m’autrey
    26     enaysi deliuramen?
    27     Car en bos faytz es valen,
    28     plus qu’autre que·l mon se mire.
    29     Sa beutat, blanxa com lire,
    30     pus belha que nulha re,
    31     ffay vers luy mon cors asire,
    32     d’on suy seus plus que de me.

    33     Mil vetz muyr lo jorn d’enu[e]y
    34     cant no li suy lay presen,
    35     e say que morray breumen
    36     si no la vey dels huelhs rire.
    37     Car si no fos cant la vire,
    38     figurans la dins me fe,
    39     ja m’agre mort li cossire
    40     que per lieys tot jorn me ve.

    41     Dompna ses par, be puix dire
    42     que vos me faytz mal e be:
    43     mal, cant ne muyr de desire,
    44     be, quant vos am mays que me.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc