Rialc
Rao 139.12

            Gilabert de Próixita


    1      Eras quant torn lay on es mon voler,
    2      me fay amor al cor un joy bestir
    3      qui·m met lo cors en amoros plaser,
    4      car say veure la res que tan desir;
    5      d’on es bon dreyt eres que pel tornar
    6      mogua xanços gaya, pros e jolia,
    7      si que xascus puxa veser mot clar
    8      com tot mey dol revivon d’alagria.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc