Rialc
Rao 139.11

            Gilabert de Próixita


    1      En midons vey bondat e cortesia,
    2      sen e valor, honestats e bonesa,
    3      laus e sauber de pura gentilesa,
    4      e res no y val fis pretz mester hi sia;
    5      que·l miel del miels ha saubut aculhir
    6      e de tots bes es cims, capdelhs e brancha;
    7      per ço le·m fay Amors tan abelir,
    8      que luy suy datz ab voluntat molt francha.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori

Rialc