Rialc
Rao 139.1

            Gilabert de Próixita


    1      . . .
    2      a lexe . . . d’on naix vera bondatz
    3      eslia . . . les volentatz
    4      e no·m . . .
    5      que may . . . atz se plasen senyoria
    6      son gen p . . . r e son pros captener
    7      que per dre . . . aug hay perdut mon sauber
    8      e si fau ço de q . . . m’escondia.

    9      Qu’yeu me cuydey que no·m pogues rependre
    10     Amor jamay en son noble capdulh,
    11     mas quant yeu vi la belha que tant vulh,
    12     ladonchs me vench trastot mon sforç rendre;
    13     que ja nulh geny, sauber ne maestria
    14     a contrestar no·m pogren res valer,
    15     qu’aysi le·m fech Amors gent aparer,
    16     que sobtamen fuy mis dins sa baylia.

    17     Dona ses par, pus Amor vol que sia
    18     que us don mon cor, mon seny e mon sauber,
    19     clam vos merce que·m vullatz retener,
    20     car ja d’uymay partir no me·n poria.

    21     E per ayço en totes parts on sia
    22     me tendray yeu per vostra caveller,
    23     e si·n metray per vostr’amor poder,
    24     de conquistar preu de cavallaria.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Gilabert de Próixita, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1954.

 

Incipitario di Gilabert de Próixita
Indice degli autori