Rialc
Rao 134.1

            Pere Peres


    1      Qui s’atreveix vostres lahors comptar,
    2      reyna del cel, en vos la excellencia,
    3      prou no atten ni menys la gran clemencia
    4      qui massa tem enpendre tal gosar.
    5      Del vell Adam, qui reparas la colpa,
    6      e per humil portas nostra salut,
    7      essent lo mon de vicis ja vençut
    8      e del Satan qui tots jorns nos incolpa?

    9      En les virtuts eroyques nadant
    10     passas lo golf d’aquest peregrinage.
    11     Ni de peccat sentir pogues ultratge, 
    12     en tot quant fes, vos sola meritant.
    13     O quant sobras la dignitat humana!
    14     Ans que naixques Deu vos santifficha,
    15     magnificant al Qui us magnifficha,
    16     Minerva gran e ninpha de Diana.

    17     Sarra, Judith, Ester, Abigahil,
    18     nocturnes son, en vostre sguart aquestes.
    19     E que dire? De tots los sants les gestes
    20     vos excelliu en gracies deu mil,
    21     a dreta part de Deu, portant corona
    22     dels dotze stels qui sant Johan escriu.
    23     L’ome per vos en paradis reviu,
    24     quiti del foch qui als mals no perdona.

    25     L’enginy de l’alt d’aquell pus savi rey,
    26     ni·l primer hom ans de caure ’n los laços,
    27     ni sant Johan de Jhesus en los braços,
    28     tant no sabe. O lum de nostra ley,
    29     los alts secrets de Deu sentiu totora!
    30     Angels e sants vençent de caritat,
    31     creada fos en suma puritat,
    32     estel de mar e rutilant aurora.

    33     Verge paris aquell sol resplandent
    34     Deu infinit, rebent gracia ’nfinida.
    35     Eternalment de l’Etern elegida,
    36     terme perfet del Verb omnipotent.
    37     En vos s’ateny tota perfeccio,
    38     enperadriu de paradis e guia.
    39     Ni may falliu al qui de vos confia,
    40     mare de tots, espill de quant es bo.

    41     Reyna ’ccellent, supplich no mireu, no,
    42     lo meu flach dir, mas quin voler lo guia.
    43     Mes plaent fon meala de Sofia
    44     que·l temple d’or del gran rey Salamo.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 273.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Pere Peres
Indice degli autori

   Rialc