Rialc
Rao 13.1

            Mossèn Barceló


    1      Obriu, obriu, senyora, vostres coffrens
    2      del tresor gran que Deu vos te ’n comanda,
    3      feu n’a mi part, puix de vos may s’estancha
    4      fer nos grans bens, que ’n vos per tostemps brollen,
    5      y tendre sforç, armat de vostres launes,
    6      que son d’acer que james se pot rompre,
    7      y passare devant l’artelleria,
    8      puix de virtuts teniu forjat lo ceptre.

    9      Dalt en lo cel esta seyta ’n l’estrado,
    10     qu’es de per si en quarta jerarchia,
    11     aquella qu’es Mare de Deu hi verge.
    12     Mes alt, son Fill. Los sants prop de ses faldes.
    13     Per mantell, sol, la luna, per catiffa.
    14     Recoldazors, evangelistes quatre.
    15     Vestida d’or, d’esteles gran corona,
    16     varietats de dignitats per sercle.

    17     Tal vos forga, que no prenint la forga
    18     Jhesus de vos, foreu feta sol fenyx.
    19     Tots ho cantam tots jorns en nostra Sgleia.
    20     Puix vos crea más alta ’n lo principi,
    21     en ser homil, tan baxa us volgues metre,
    22     que lo mes Alt de vos feu tabernacle.
    23     Per hun parlar que digues «fiat michi»,
    24     vos ahombra la virtut de l’Altisme.

    25     Gustau de Deu lo que·ls angels no gusten,
    26     perque ab Ell de vos haveu fet mescla.
    27     Y quant mori d’aquella mort tan aspra,
    28     vos ne prengues dins vos la part entegra.
    29     Procurador de tot l’univerç poble,
    30     vexell de fe, cavaller invencible,
    31     be us es degut de força real ceptre,
    32     puix prop la creu morir ves lo Messies.

    33     Vos conversas de virtuts circuihida,
    34     de l’enemich nunqua us tempta l’exercit.
    35     Tot quant tingues, per Deu, donas a pobres.
    36     Quant no tingues, donas a lo prohisme.
    37     Vos exercis actes de gran merit,
    38     que res no fes que no fos sant misteri.
    39     Gran cosa ’npren lo que scriu vostra vida;
    40     mes fes que tots los sants de vida santa.

    41     Mare de Deu, lo pes de mes grans colpes
    42     m’a derrocat, ferint m’ab mortal fletxa.
    43     Yo so ben cert no seran res mes naffres,
    44     si·m dau l’exarm que tots los tristes exarma.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 261.

Risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Mossèn Barceló
Indice degli autori

Rialc