Rialc
Rao 0.99

            Poesie anonime


Lo pecador

    1      Domine, per vostra fe
    2      hoiaume tost de confesio,
    3      pus frare sou de religio
    4      ara scoltau.

    5      Yo am sens pur una de cor
    6      dots’anys ha ia,
    7      e sentiment de ma dolor
    8      ella no ha.
    9      Veiau si us plau mon fet com va
    10     e dau mi prest qualque consell;
    11     e dau lo·m tal que m’haiut Deu,
    12     si a vos plau.

Lo confessor

    13     Veiau, mon fill, yo que us dire:
    14     vos siau cert
    15     que l’om que tal dolor soste
    16     jam[a]y no·s pert,
    17     qu’axi·n reconta sent Lembert.
    18     Mes yo us dire vos que fareu,
    19     y aureu remey: yo fiu de Deu
    20     ab que u façau.

    21     Com vos veiau que y haia,
    22     digau lo y clar;
    23     e si no·s veu que·n prem per ioch,
    24     deveu iurar
    25     que çertament vos fa penar
    26     e que s’amor vos fa sentir
    27     tant fort dolor que us fa morir.
    28     Aixi cuytau.

[Lo pecador]

    29     Moltes merçes, en fra menor,
    30     pel bon consell que m’haveu dat,
    31     e us iur que tost sera provat.
    32     Adeu siau.

 

 

 

Ed. Francisca Vendrell de Millás, El Cancionero de Palacio, manuscrito 594, Barcelona, C.S.I.C., 1945, p. 248.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc