Rialc
Rao 0.88bis

            Poesie anonime


    1      No es meravella
    2      e si pas tanta dolor:
    3      per dama tan bela
    4      lo morir dona favor.

    5      Singular bellesa,
    6      gracia e bon sentiment,
    7      virtut e abtesa
    8      stimen tota la gent.
    9      En servir aquella
    10     se·n consegueix gran honor.

    11     Dona virtuosa
    12     gemay la feu mal servir;
    13     vida delitosa
    14     se n’ spera aconseguir.
    15     [Servidor] d’aquella
    16     val mes que d’altre senyor:
    17     [per dama tan] bela,
    18     lo morir dona favor.

 

 

 

Ed. Josep M. Llobet i Portella, «Aparició de dos poemes de mitjans del segle XV en manuals notarils cerverins», Palestra universitària, 5, 1991, pp. 143-149, a p. 147.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc