Rialc
Rao 0.87

            Poesie anonime


    1      Mossen Johan, pus sou desnaturat
    2      e·m demanau que us donas refrigeri,
    3      vos de present no fareu adulteri,
    4      mas haureu prest un datil ben picat
    5      del cul d’En Coll, collit en lo setembre
    6      ab los clurons de la cabra pelada,
    7      e ’b un siulet de flauta ensutzada,
    8      tot ben compost ab cent pets d’En Malendre.

    9      E mes avant vos avis que prengau
    10     crestiris deu, de qualque mul o asa
    11     e de rossi, si bo·l teniu en casa
    12     (si no l’haveu, un censal no y plangau),
    13     e trenta rots de xx e v mostines,
    14     ab draumes sis d’estopa de panell,
    15     tres unces grans de oli d’En Anell,
    16     e tot calent beureu ho a matines.

    17     E si no y val lo qui es ordonat,
    18     haureu molt prest de la flor de la dona;
    19     ab la merda qui·s fa dins Barchinona,
    20     ab l’esternut del rava stillat,
    21     ab la scuma que fa dins les exelles
    22     Na Susanna, lo cavall del vaguer:
    23     cuytadament mes si’en un morter
    24     ab xinxes mil e gran colp de ladelles.

    25     Cert, no y se pus, mas un repich d’esquelles
    26     m’es stat dit, ab lo such del braguer,
    27     que y es molt bo, ab ventres de labrer,
    28     mesclant ho tot ab terra d’escudelles.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 144.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

   Rialc