Rialc
Rao 0.86

            Poesie anonime


    1      Molt humil Mara de Deu,
    2      de las verges la mes bella,
    3      vos peris, restant donzella,
    4      a Jesus, Redemptor meu.

    5      Consabes tot nostre be,
    6      sens macula de pecat,
    7      e pari·l vostra merçe,
    8      restant la virginitat.
    9      Per que dignament podeu
    10     dir que sola sou aquella
    11     que paris, restant donzella,
    12     a Jesus, Redemptor meu.

    13     Vos gustas la dolça mel
    14     de l’alta divinitat
    15     quant portas lo pa del cel
    16     nou mesos dins vos tanquat.
    17     E adoras lo com a Deu
    18     en la santa nit aquella,
    19     quant peris, restant donzella,
    20     a Jesus, Redemptor meu.

    21     No·l paris sol, mas crias
    22     ab vostras dolsas mamellas,
    23     e criant lo alletas
    24     ab la dolsa let d’aquellas.
    25     D’on tal grau ates aveu
    26     qu ’es dels angells meravella.
    27     Vos peris, restant donzella,
    28     a Jesus, Redemptor meu.

    29     Qui pot dir ab quant’amor
    30     lo bolcas, y quanta cura,
    31     com a Fill vostre y Senyor,
    32     ver Deu, hom sobre natura.
    33     E per ço al nexer seu
    34     no sentis mal ni querella:
    35     vos paris, restant donzella,
    36     a Jesus, Redemptor meu.

    37     Molts servirs li aveu fets,
    38     com a Mara vertadera,
    39     mas be·ls vos ha satisfets,
    40     apres d’Ell en l’alta sfera,
    41     hon tan altament sçieu,
    42     Reyna del cel †ynovella†.
    43     Vos paris, restant donzella,
    44     a Jesus, Redemptor meu.

    45     Donchs, dolça Mara de Deu,
    46     pus vos fes tal meravella,
    47     que parint, restas donzella,
    48     pregau per nos davant Deu.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms. P.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc