Rialc
Rao 0.8

            Poesie anonime


    1      Alegron si li pecador,
    2      lauzan Santa Maria
    3      Magdalena devotamen.

    4      Ella conec lo sieu error,
    5      lo mal que fach avia,
    6      et ac del fuec d’enfer paor,
    7      et mes si en la via,
    8      per que venguet a salvamen.

    9      Adonc se·n ven al salvador,
    10     que a taula sezia,
    11     a ca de Simon lo lebros
    12     embe grand compagnia,
    13     e ploret molt amarament.

    14     De l’aiga que, de som gran plor,
    15     de seys bels hueils eissia,
    16     li lavet los pes per doussor,
    17     e puis sos pels prenia,
    18     torcava los hy humblamen.

    19     Per demostrar maior amor,
    20     la dona mais fazia,
    21     que emb l’enguent de gran doussor
    22     lo cap de Christ ognia,
    23     d’un ric e precios enguent.

    24     Murmureron en si plusor;
    25     Simon en si disia:
    26     «Aquest a cui fasen honor
    27     si agues professia,
    28     non soffrira tal tocamen».

    29     Jesus Christ sap d’aquel l’acor.
    30     l’ennuech e la folia;
    31     «Simon», si dis lo bon segnor,
    32     «a tu parlar vorria
    33     per donar ti ensegnamen.

    34     Avia li un gran prestador,
    35     dos debitors avia;
    36     aquel que era lo major
    37     cinq cens deniers devia,
    38     l’autre cinquanta sollamen.

    39     Quand ac vist aquel prestador
    40     que pagar no podia
    41     l’un ni l’autre aquel deutor,
    42     per sa gran cortesia
    43     aquitet los egalmen.

    44     Digas, Simon, qui mais d’amor
    45     ad el portar devia?»
    46     Respond Simon: «Per mi, segnor,
    47     plus tengut en seria
    48     aquel cui mais prestet d’argent».

    49     Adonc Jesu Christ, per doussor,
    50     se viret vers Maria;
    51     davan tous si dis: «Ta follor
    52     pardonada ti sia,
    53     car m’as amat entieramen».

    54     Quand l’agran mort Jusiu treidor
    55     per lur gran fellonia,
    56     et Joseph, per sa gran doussor,
    57     cel d’Abarimathia,
    58     met lo en lo siou morimen.

    59     Ella se·n ven apres l’aubor,
    60     car vogner lo volia;
    61     l’Angil li dis, en gran clairor,
    62     Jesus Christ, que queria,
    63     resuscitat es veramen.

    64     Als apostols se·n va de cor
    65     et dis hon trobaria
    66     Jesuchrist, lo siou bon segnor,
    67     suscitat al ters dia,
    68     en Galilea certamen.

    69     Predicant de Christ la lauzor,
    70     los pagans convertia
    71     et Marsilla gitet d’error;
    72     qui predicar l’auzia
    73     convertian si prestamen.

    74     A Marsilh’a l’emperador
    75     promes qu’enfant auria,
    76     si creses lo siou bon segnor
    77     ni sa follor giquia,
    78     et fases lo siou mandamen.

    79     Ben ac lo rey gauch e feror
    80     quan vis qu’enca vivia
    81     la regina qu’en gran tristor
    82     morta laissat avia,
    83     et son enfant trobet gauzen.

    84     La Magdalena e·l creator
    85     lo rey molt fort grazia,
    86     et ac en Diou mai de tremor
    87     car solet el crezia,
    88     et fe[z] creire molt d’autre gen.

    89     En la Balma, de gran fervor
    90     nostre segnor servia;
    91     fanfan auzent, en gran gilor,
    92     sens nul’autra paria,
    93     sola estet molt longamen.

    94     Magdalena, per ta doussor,
    95     met nos en bona via,
    96     e prega nostre salvador
    97     que piatos nos sia,
    98     quand vendra al siou jugeamen.

    99     Non vos desperes, peccador,
    100    layssas la mala via,
    101    ayas de los peccas dolor,
    102    ploras com you fasia
    103    et trobares perdonamen.

    104    Preguem tos nostre salvador,
    105    fil de santa Maria,
    106    que nos garde tos de dolor:
    107    son poble, qual que sia,
    108    e sa Verge amantamen.

    109    Et son pairin san Maximin,
    110    que l’a ensebelia,
    111    pregue per nos ser e matin
    112    per sa gran cortesia,
    114    trestos duzen a salvamen.

    114    Or diguen tos amen, amen,
    115    e aisso sens bauzia,
    116    prenen congiet devotamen
    117    tota la compagnia,
    118    de cors, de cor, allegramen.

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 197.

92 nul’autra] nul autra.

 

Incipitario degli anonimi 
Indice degli autori

Rialc