Rialc
Rao 0.79

            Poesie anonime


    1      Mayre de Diu, stiell de l’albe pura,
    2      dompna del mon, porta de Paradis,
    3      vos consabes lo fill de Deu Jhesus
    4      romanent vierge e sens tota lesura.

    5      Advocata ests dels fisells en dretura
    6      qui en vos haien bona devocion,
    7      e al rienegat homayer e mal hom
    8      vos reclamants aydats en lur pressura.

    9      Regina etz de angelical natura
    10     sobrepujant en laus e valor gran
    11     tots quants natz son en aquest mon uman,
    12     e no es qu’es a vos par en valura.

    13     A Alvaffer, princep de la foscura,
    14     rompies lo cap, e a tots sos seguasses
    15     qui a vostra fill posaven enbarasses,
    16     per que dell ciell son prostratz en tortura.

    17     A vos, Verga, ten humil criatura,
    18     offer mos ditz de vostra nom composts,
    19     supplicant vos que vullatz dar repos
    20     en lo regna hon es gaug sen[e]s cura.

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 312.

 

Incipitario degli anonimi 
Indice degli autori

Rialc