Rialc
Rao 0.78

            Poesie anonime


    1      Ma voluntat e donada
    2      en part que la marexia,
    3      per que visch en alegria
    4      pus tant be l’e asmerçada.

    5      Aquell jorn qu’ella nasque,
    6      precel tota bellessa
    7      saperada de villessa;
    8      virtuts, gracia ella te.
    9      Las damas de anomenada
    10     tristes viven nit e dia,
    11     per que visch en allegria
    12     pus tant be l’e esmerçada.

    13     Es molt linda creatura
    14     ab molta discrecio;
    15     bast’a dar perfeccio
    16     a tot’umana natura;
    17     da tot lo mon es amada
    18     e es de beutat la guia,
    19     per que visch en alegria
    20     pus tant be l’e esmerçada.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 172.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc