Rialc
Rao 0.77

            Poesie anonime


    1      Los set gotxs recomptarem
    2      et devotament xantant
    3      humilment saludarem
    4      la dolça Verge Maria.

    5      Verge fos anans del part
    6      pura e sens falliment;
    7      en lo part e pres lo part
    8      sens negun corrumpiment;
    9      lo fill de Deus, Verge pia,
    10     de vos nasque verament.

    11     Verge, tres reys d’Orient,
    12     cavalcan ab gran coratge
    13     ab l’estella precedent,
    14     vengren al vostre bitatge
    15     offerint vos d’egradatge
    16     aur et mirre et ençenç.

    17     Verge estant dolorosa
    18     per la mort del fill molt car,
    19     romangues tota joyosa
    20     can lo vist resuscitar;
    21     a vos, mare piadosa,
    22     primer se volch demostrar.

    23     Verge, lo quint alegratge
    24     que n’agues del fill molt car,
    25     estant al munt d’olivatge
    26     al cell lo·n vehes puyar;
    27     on aurem tots alegratge,
    28     si per nos vos plau pregar.

    29     Verge, quan foren complits
    30     los dies de pentacosta,
    31     ab vos eren aunits
    32     los apostols, e de costa
    33     sobre tots, sens nuylla costa,
    34     devalla lo sant spirit.

    35     Verge, ·l derrer alegratge
    36     que n’agues en aquest mon,
    37     vostre fill ab gran coratge
    38     vos munta al cel pregon,
    39     on sots tots temps coronada
    40     regina perpetual.

    41     Tots donques nos esforcem
    42     en aquesta present vida
    43     que peccats fora gitem
    44     de nostr’anima mesquina;
    45     e vos, dolce Verge pia,
    46     vuyllats nos ho empetrar.

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 277.

Alla ripresa (prima stanza) segue: Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, virgo serena. Iterum dicant et sic de ceteris aliis. Dopo ogni stanza sono ripetuti gli ultimi due versi della stessa: Iterum. Offerint… Ave.

 

Incipitario degli anonimi 
Indice degli autori

Rialc